Figyelem!

Csatlakozás esetén, az itt leírtakat, a
PRI általános feltételeivel együtt kell tudomásul venned és elfogadnod.....


Olvasd el kérlek, hogyan is működik a PRI FaceBook-Marketing Programja... 

1.-Általános tudnivalók:

1.- A PRI FaceBook-Marketing Programja olyan marketing megoldásokat tartalmaz, mely a Facebook által engedélyezett alkalmazásokat egyesíti egyedi módon..

2.- Az FBM csak akkor működik eredményesen, ha a programhoz egy Marketing közösség épül, akik a programot használják.....

3.- Az FBM közösség tagja lehet minden olyan 18 évet betöltött magán személy, vagy vállalkozás, aki Facebook fiókkal rendelkezik, és marketing, reklám típusú bejegyzéssel terjeszti a kínálatát....

4.- Az FBM tag engedélyezi, hogy a közösség tagjai és a PRI Központ reklám típusú bejegyzést jelentessen meg az idővonalán.... Függetlenül attól, hogy az posztolással, vagy megosztással történik... Hozzájárul, hogy számára üzenetben is érkezhessen reklám jellegű megkeresés a többi FBM tagtól....
A tagok idővonalán másik FBM tagtól származó bejegyzés, vagy üzenetben történő reklám csak akkor jelenhet meg, ha az a küldő tag FBM azonosítójával kezdődik....

5.- Politikai,  privát, ismerkedő jelegű , vagy más, törvénybe ütköző cselekvés posztolása az FBM tagok számára Tilos...

A központ nem vállal felelősséget a posztok, hirdetések tartalmáért, annak valóság tartalmáért......

6.- Mivel a Központ irányító funkciót tölt be a közösségben, a KÖZPONT idővonalára nem küldhető bejegyzés..... .

7.- Az FBM tag bármikor törölheti az idővonalán megjelent posztokat, megosztásokat, ha azok a számára érdektelenek.....

2.- Az FBM program és közösség szerkezete és felépítése

Az FBM program két különálló modulból áll....
-  INGYENES modul....
Ha a csatlakozó ezt a modult választja amikor csatlakozik, akkor ő a közösség számára küldhető marketing jellegű posztolási, megosztási szolgáltatásra lesz jogosult.... Jutaléka ebben a modulban nem jelentkezik.....

- JUTALÉKTERMELŐ modul..
Mivel jutaléktermelésről van szó, a csatlakozónak meg kell vásárolnia hozzá a program termékét, egy hirdetési Bannert, (6350.-Ft.) értékben.
- Ez az összeg egy éves időszakra szól...... A tag szabadon eldöntheti, hogy megújítja-e a jutaléktermelő pozívióját, vagy ingyenes tagként csupán a tevékenységének terjesztésére használja a közösséget a továbbiakban....
- Ha megújítja, akkor egy új pozícióval új jövedelemtermelő csoport termeli számára a jutalékot úgy, hogy az előző évben csatlakozott, és megújított fizetős tag már itt termeli a jutalékát.....

- Ha nem újítja meg, vagy az ingyenes pozíciót választja, akkor nem indul számára új pozíció, hanem az első éves fizetős pozíciója átminősül ingyenessé, vagy választásától függően törlődik a rendszerből......

Figyelem, Fontos!  Minden új csatlakozó, függetlenül attól, hogy a te tagsági viszonyod melyik évében csatlakozik az FBM-hez, mindenkor a te első éves pozíciódhoz csatlakozik, és halad tovább évenként a pozícióidban.....


A jövedelemtermelő modulra két módon lehet csatlakozni......

1.- Az ingyenes modulból kérhető az átcsatlakozás:
Az ingyenes tag üzenetben kérheti átlépési szándékát a Központtól....
A központ a kérés alapján elküldi számára a befizetéshez szükséges adatokat...
Ha az átcsatlakozási kérése óta már egy év eltelik, akkor az ajánlójának a második éves pozíciójára sorolódik be....

2.- Közvetlen csatlakozás a regisztrációval......
Ebben az esetben két hét Teszt időszakot kap arra, hogy felmérhesse, a program működését, és választ, a befizetés, az ingyenes tagság, vagy a törlés között. A teszt időszak alatt csak a közösséget építheti meghívást alkalmazva, hirdetve, és posztolva...
Tetszése szerin dönthet, hogy a két hét alatt, mikor fizeti be a díjat, vagy más elhatározásra jutatt.....

A közösség felépítése, besorolása, jutalék szabályzata...:

Mivel az FBM program 2017-11-11-től élesben működik, a tagi besorolások megváltoznak az alábbiak szerint:
Minden csatlakozó, függetlenül attól, hogy melyik pozícióra regisztrál, az ajánlója első szintjére kerül besorolásra..... Így könnyebben tudja mindenki a saját csoportját követni a közösségben.....
No és a központ is jobban látja így, hogy a tagjai milyen intenzitással, és eredménnyel végzik az egyetlen feladatot, amit kérünk tőlük....

Minden csatlakozó kap egy web-irodát tartalmazó honlapot, ahol a saját csoportját tudja követni..... És a jövedelemtermelők pedig a jutalékuk alakulását is ott tudják követni.....

Azok az FBM tagok, akik már ragjai a PRI más programjának, már a megkapott webirodájukban fogják látni az FBM eredményeiket is....

A teljes közösséget a Facebook FBM titkos csoportjában látja mindenki, mert a regisztrációját követve a központ fogja felvenni oda....
Ugyancsak ott tudjátok olvasni azokat a konkrét tennivalókat is, ami segíteni fogja a közösségépítő munkátokat....

Az FBM fizetős modul Jutalék elosztása:

A csatlakozó befizetéséből 5000.- Ft kerül a jutalék alapba, és végtelen szélességben, de 7 szint mélységben kerül elosztásra az alábbi összegek szerint.

Első szint:
Ide kerül besorolásra minden olyan csatlakozó, aki a te ajánlásodra a jövedelemtermelő pozícióra csatlakozik, és be is érkezik tőle a díj....
Az első szinten a befizetésekből: 4000.-Ft Jutalékod keletkezik......
Példa: 10, általad ajánlott csatlakozótól 40.000.-Ft jutalékod keletkezik.

Második és harmadik szintre 300-300.-Ft kerül az 5000.-Ft-ból.

A 4-dik,5-dik, 6-dik, és 7-dik szintekre 100-100 Ft kerül. .

Íme a táblázata:

SZINT JUTALÉK/TAG
Első szint 4.000.-
Második szint 300.-
Harmadik szint 300.-
Negyedik szint 100.-
Ötödik szint 100.-
Hatodik  szint 100.-
Hetedik szint 100.-
Összes: 5.000.-

Az első szint jutalékát tekintjük szerzési, affiliate jutaléknak az első évben.
Ezt az összeget, (4000.-Ft) a díj beérkezését követően kiutaljuk az ajánló tagunk bankszámlájára...
A második-a hetedik szintig termelődő hálózati jutalékot havi összesítést követően fizetjük ki, ha a jutalék eléri a minimum kifizethető jutalékot: 5000.-Ft-ot. Ha nem éri el, akkor  átvisszük a következő hónapra mindaddig míg kifizethetővé nem válik.....
A második, és a többi évtől az új pozíciónál az első szint jutaléka is hálózati jutalékká minősül, és havonta egyszer, az összesítést követően kerül kifizetésre......


Az FBM tagság megszüntetése.

               

1.  Az FBM tagok, bármikor megszüntethetik a tagságukat és kérhetik adataik törlését. Felmondásukat kizárólag írásban, e-mail úton, a tagi azonosítójukra hivatkozva küldhetik el a központ részére.

 

2.  A központ fenntartja magának a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti az FBM közösség üzleti érdekeit, nincs összhangban az üzleti szabályzattal és az idevonatkozó érvényes jogszabályokkal, vagy tevékenységével súlyosan sérti a közösség stabilitását.

 

3.  A tagi viszony megszűnése után a kilépett partnernek nem jár díj visszatérítés...Csupán a kilépés pillanatában számára elszámolt esetleges jutalék, ha az jogos. A bármilyen okból jogosan kizárt tag, minden járandóságát elveszti. Az ő részére nem történik semmilyen kifizetés. A kilépő tag részére történő kifizetésre a Központnak 30 nap áll rendelkezésére.

4.  A tagsági viszony megszűnését követően, újabb tagsági viszony létesíthető.
A visszatérő partner nem tarthat igényt régi pozíciójára.
Új azonosítóval, új csoportot építhet.

5.  A Központ által kizárt tagok nem létesíthetnek újabb tagi jogviszonyt.


6.- Megszűnhet az FBM program és közösség akkor, ha azt a Facebook, vagy más törvényi szervek kezdeményezik....


Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

1.  Balogh Sándorné, mint az FBM program kitalálója és irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.

2.  Balogh Sándorné, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal az FBM Közösség  működését segíti, stabititását növeli, és a tagok érdekeit nem sérti.

 

A Regisztráló Új tag, a regisztrációjának elküldésével a szabályzatot elfogadja és a maga számára az abban foglaltakat kötelező érvényűvé teszi....


Balatonfüred  2017-11-11
 


 
   

látogató számláló