Figyelem!

Csatlakozás esetén, az itt leírtakat, a
PRI általános feltételeivel együtt kell tudomásul venned és elfogadnod.....


Olvasd el kérlek, hogyan is működik a PRI FaceBook-Marketing Programja... 

1.-Általános tudnivalók:

1.- A PRI FaceBook-Marketing Programja olyan marketing megoldásokat tartalmaz, mely a Facebook által engedélyezett alkalmazásokat egyesíti egyedi módon..

2.- Az FBM csak akkor működik eredményesen, ha a programhoz egy Marketing közösség épül, akik a programot használják.....

3.- Az FBM közösség tagja lehet minden olyan 18 évet betöltött magán személy, vagy vállalkozás, aki Facebook fiókkal rendelkezik, és marketing,  típusú bejegyzéssel terjeszti a kínálatát....

4.- Az FBM tag engedélyezi, hogy a közösség tagjai és a PRI Központ bejegyzést jelentessen meg az idővonalán.... Függetlenül attól, hogy az posztolással, vagy megosztással történik... Hozzájárul, hogy számára üzenetben is érkezhessen üzleti jellegű megkeresés a többi FBM tagtól....
A tagok idővonalán másik FBM tagtól származó bejegyzés, vagy üzenetben történő megkeresés csak akkor jelenhet meg, ha az, a küldő tag FBM azonosítójával kezdődik....

5.- Politikai,  privát, ismerkedő jelegű , vagy más, törvénybe ütköző cselekvés posztolása az FBM tagok számára Tilos...

A központ nem vállal felelősséget a posztok, bejegyzések tartalmáért, annak valóság tartalmáért......

6.- Mivel a Központ irányító funkciót tölt be a közösségben, a KÖZPONT idővonalára nem küldhető bejegyzés..... .

7.- Az FBM tag bármikor törölheti az idővonalán megjelent posztokat, megosztásokat, ha azok a számára érdektelenek.....

2.- Az FBM program és közösség szerkezete és felépítése

Az FBM program két különálló modulból áll....
-  INGYENES modul....
Ha a csatlakozó ezt a modult választja amikor csatlakozik, akkor ő a közösség számára küldhető marketing jellegű posztolási, megosztási szolgáltatásra lesz jogosult.... Jutaléka ebben a modulban nem jelentkezik.....

- JUTALÉKTERMELŐ modul..
Mivel jutaléktermelésről van szó, a csatlakozónak meg kell vásárolnia hozzá a program termékét, egy  Bannert, (6350.-Ft.) értékben.
- Ez az összeg egy éves időszakra szól...... A tag szabadon eldöntheti, hogy megújítja-e a jutaléktermelő pozícióját, vagy ingyenes tagként csupán a tevékenységének terjesztésére használja a közösséget a továbbiakban....
- Ha megújítja, akkor egy új pozícióval új jövedelemtermelő csoport termeli számára a jutalékot úgy, hogy az előző évben csatlakozott, és megújított fizetős tag már itt termeli a jutalékát.....

- Ha nem újítja meg, akkor nem indul számára új pozíció, hanem az első éves fizetős pozíciója tovább épül teljesen addig, míg az első éves hálózata ki nem épül teljesen...

Figyelem, Fontos! 
Minden új csatlakozó, függetlenül attól, hogy a te tagsági viszonyod melyik évében csatlakozik az FBM-hez, mindenkor a te első éves pozíciódhoz csatlakozik, és halad tovább évenként a pozícióidban.....


A jövedelemtermelő modulra két módon lehet csatlakozni......

1.- Az ingyenes modulból kérhető az átcsatlakozás:
Az ingyenes tag üzenetben kérheti átlépési szándékát a Központtól....
A központ a kérés alapján elküldi számára a befizetéshez szükséges adatokat...
Ha az átcsatlakozási kérése óta már egy év eltelik, akkor is az ajánlójának az első éves pozíciójára sorolódik be....

2.- Közvetlen csatlakozás a regisztrációval......
Ebben az esetben két hét Teszt időszakot kap arra, hogy felmérhesse, a program működését, és választ, a befizetés, az ingyenes tagság, vagy a törlés között. A törlést mindenkor kérnie kell... A teszt időszak alatt csak a közösséget építheti meghívást alkalmazva, hirdetve, és posztolva...
Tetszése szerin dönthet, hogy a két hét alatt, mikor fizeti be a díjat, vagy más elhatározásra jutatt.....

A közösség felépítése, besorolása, jutalék szabályzata...:

Attól függően, hogy a csatlakozó melyik pozícióra regisztrált, két azonosítót kap:

1.- Minden csatlakozó, aki az INGYENES pozícióra regisztrál, az ajánlója első szintjére kerül besorolásra, FBM-sorszám azonosítóval.....
2.- Azok a csatlakozók, akik az FBM Jövedelemtermelő pozícióra regisztrálnak, két azonosítót kapnak. Elsőként az FBM-sorszám azonosítóval jogosultak lesznek az FBM adta lehetőségek alkalmazására....
Ezzel az azonosítóval tudnak posztolni, üzenni, megosztást végezni a Többi FBM közösségi tag idővonalára... Ezzel az azonosítóval tudnak posztolni az FBM közösség nyilvános csoportjába.....
Másodsorban új azonosítóval (AFP4-sorszám), indul számukra a jövedelemtermelő szakasz az AFP4 programban.

Ezzel, a jövedelemtermelő szakasz megegyezik az AFP4 programmal.


A teljes közösséget a Facebook FBM titkos csoportjában látja mindenki, mert a regisztrációját követve a központ fogja felvenni oda....
Ugyancsak ott tudjátok olvasni azokat a konkrét tennivalókat is, ami segíteni fogja a közösségépítő munkátokat....

Az AFP4 három  szintje.
Alap szint, ahol a megvásárolt banner csomag árából 5.000.-Ft bekerül az AFP4 program jutalék termelő elosztó rendszerébe
.


AZ AFP4 alap szint jutalék elosztása zárt 4x7-es rendszerben történik....

SZINT Tagok száma Jutalék-Ft/tag Jutalék-Ft/SZINT
I. 4 300 1.200.-
II. 16 200 3.200.-
III. 64 100 6.400-
IV. 256 100 25.600.-
V. 1024 100 102.400.-
VI. 4096 100 409.600.-
VII. 16384 100 1.638.400-
  Hálózati jutalék 1.000.- 2.186.800
  Ajánlói jutalék 4.000.-/ ajánlott  
  összes: 5.000.-  

Mivel a Banner csomagok éves előfizetésüek, az AFP4 rendszerben kialakul a körforgásos rendszer......

Hogyan is történik a körforgás?
1.- Amint a banner következő évi előfizetése beérkezik, a tag, új pozícióval visszacsatlakozik a csoportjában az aktuális szabad helyre.....
2.- Ettől kezdve, már két elosztó pozíció dolgozik a számára......
3.- Az első pozíció akkor szűnik meg, amikor kiépül a tag teljes besorolási csoportja...
4.- Amint a megszünés bekövetkezik, a tag lehetőséget kap arra, hogy havi 6350.-Ft költséggel, de éves díj befizetéssel (
76.200.-Ft), tovább lépjen az AFP4 program HARMADIK szintjére......  A harmadik szint bemutatóját lentebb olvashatod......
5.- A negyedik pontban leírtak folyamatosan vonatkoznak minden megszünő pozícióra,a körforgások során is.....

Mire egy-egy jutalékelosztó csoportod teljesen kiépül, bizony két-három év is eltelhet.
Ezt az időszakot csökkentheted folyamatos naponta történő népszerűsítő munkával.
Vagy...... Igényelheted a Központ segítségét úgy, hogy elindítod bármikor az AFP4 középső szintjét......

Közép szint:

A közép szintre két módon tudsz csatlakozni.......
1.- Elkezded az alap szintet, és később, tetszésed szerint bármikor csatlakozol a közép szinthez......vagy.....
2.- Egyszerre indítod az alap és a közép szintet.......

Itt, ezen a szinten nem te, hanem a Központ végzi, vagy végezteti el az AFP4 programot népszerűsítő munkát helyetted mindaddig, míg ki nem épül a csoportod első, második, és harmadik szintje...... Innen már a további szintek automatikusan épülnek.......

A közép szint díja egyszeri 88.900.-Ft.  Ezért az összegért is jár szolgáltatás.....
A PRIT rendszer normál csomagjának szolgáltatási része.......

A Központ ezt a díjat (88.900.- Ft) nem tartja meg, hanem a díjból 70.000.- Ft-ot betesz a közép szint jutalékelosztó alapjába és visszaoszt az alap szinthez hasonló 4x7-es elosztásban, szintenként 10.000.-Ft-ra bontva.....

AZ AFP4 közép szint jutalék elosztása zárt, 4x7-es rendszerben történik....

SZINT TAG/SZINT JUTALÉK/TAG JUTALÉK/SZINT
I.- 4 10.000.- 40.000.-
II.- 16 10.000.- 160.000.-
III.- 64 10.000.- 640.000.-
IV: 256 10.000.- 2.560.000.-
V. 1024 10.000.- 10.240.000.-
VI 4096 10.000.- 40.960.000.-
VII 16384 10.000.- 163.840.000.-
       
Összesen 21844 70.000.- 218.440.000.- Ft

Annak érdekében, hogy hűek legyünk a körforgás alkalmazásához, itt a közép szinten is lehetőséget kapnak tagjaink két alkalommal arra, hogy újabb pozícióval visszacsatlakozzanak a Közép szinten is.....
- Az első visszacsatlakozás akkor válik lehetségessé, amikor a tagunk első, közép szintű pozíciójában kiépül az első, második, harmadik és a negyedik szint is.......
- A Második visszacsatlakozás pedig akkor, amikor a hetedik szint is kiépül, és ezzel megszűnik az első közép szintű pozíció..... Ezzel válik folyamatossá a közép szint jövedelmeinek termelődése.....

Nos..... Azt hiszem, hogy ha csak az alap, és közép szint jövedelmeit nézzük, bátran mondhatjuk, hogy ez már közelít az anyagi függetlenséghez.....

De itt van még az AFP4 harmadik szintje:
Mint ahogyan az alap szint leírásában említem, ide, a harmadik szintre akkor tudsz csatlakozni, amikor az alap szinten levő csoportjaid kiépülnek....

Mire ez megtörténik addigra a kifizetett hálózati jutalékod egy csoportban: 

2.186.800-Ft lesz........

Úgy gondolom, hogy ebből az összegből könnyedén ki tudsz fizetni évenként egyszer 
76.200.- -Ft-ot annak érdekében, hogy itt már havonta érkezzen a termelődő jutalékod a bankszámládra.....
Ráadásul itt a harmadik szinten havonta kapod az ajánlói jutalékot (4000-Ft)-ot is, az  ajánlásodra csatlakozók után...... 

 

Az FBM tagság megszüntetése.

               

1.  Az FBM tagok, bármikor megszüntethetik a tagságukat és kérhetik adataik törlését. Felmondásukat kizárólag írásban, e-mail úton, a tagi azonosítójukra hivatkozva küldhetik el a központ részére.

 

2.  A központ fenntartja magának a jogot, hogy a partneri kapcsolatot felfüggessze, vagy megszüntesse azzal a taggal, akinek tevékenysége sérti az FBM közösség üzleti érdekeit, nincs összhangban az üzleti szabályzattal és az idevonatkozó érvényes jogszabályokkal, vagy tevékenységével súlyosan sérti a közösség stabilitását.

 

3.  A tagi viszony megszűnése után a kilépett partnernek nem jár díj visszatérítés...Csupán a kilépés pillanatában számára elszámolt esetleges jutalék, ha az jogos. A bármilyen okból jogosan kizárt tag, minden járandóságát elveszti. Az ő részére nem történik semmilyen kifizetés. A kilépő tag részére történő kifizetésre a Központnak 30 nap áll rendelkezésére.

4.  A tagsági viszony megszűnését követően, újabb tagsági viszony létesíthető.
A visszatérő partner nem tarthat igényt régi pozíciójára.
Új azonosítóval, új csoportot építhet.

5.  A Központ által kizárt tagok nem létesíthetnek újabb tagi jogviszonyt.


6.- Megszűnhet az FBM program és közösség akkor, ha azt a Facebook, vagy más törvényi szervek kezdeményezik....


Az üzleti szabályzat megváltoztatása.

1.  Balogh Sándorné, mint az FBM program kitalálója és irányítója, jogosult az üzleti szabályzat megváltoztatására, módosítására.

2.  Balogh Sándorné, csak akkor változtathat az üzleti szabályzaton, ha azzal az FBM Közösség  működését segíti, stabititását növeli, és a tagok érdekeit nem sérti.

 

A Regisztráló Új tag, a regisztrációjának elküldésével a szabályzatot elfogadja és a maga számára az abban foglaltakat kötelező érvényűvé teszi....


Balatonfüred  2017-11-11
 


 
   

látogató számláló